KOM IGÅNG – STARTGUIDE eGo-T / eGO-C

1) Sätt ett batteri på laddning det första du gör, och låt det laddas 8 timmar innan första användning,Vid efterföljande laddningar räcker3-4 timmar.
Batteriet skruvas varsamt ihop med laddaren – skruva ej för hårt. Lampan på batteriet blinkar flera gånger som kvitto att laddning har påbörjats.

OBS! Om batteriknappen inte lyser när du klickar / håller i knappen då är din batteri i OFF läge och du startar den med 5 snabba klickar på batteriknappen. På samma sätt kan du stänga av batteriet.

Som med alla Li-ion batterier, bör man undvika att de laddas obevakat (dvs. när man sover eller är frånvarande under en längre period). Ladda dina batterier på en brandsäker yta och ej i närheten av brännbart material. Använd aldrig ett batteri som har utsatts för fysisk skada.

2) När laddning är klar, sätt det andra batteriet på laddning.

3) Fyll en tank med e-juice och sätt den i en förångare. Ta bort gummihylsan och fyll tanken, inte för fullt för att undvika kladd när du sätter på locket igen. En ny tank har inget hål i gummihylsan, hålet görs när du monterar ihop den med förångaren för första gången. Tryck och vrid tanken sakta i förångaren tills du hör/känner att ett hål har gjorts. Sitter inte tanken fast i början, fortsätt vrid lite till – och oavsett kommer den
att mjukna upp och sitta fint inom en mycket kort stund.

4) Skruva ihop batteri och förångare (eGo-C montera först ihop förångare+kona+basenhet).

OBS eGo-C! En förångare skall aldrig tillåtas att torka ut. Förångarna till eGo-C som inte används har lättare att torka ut eftersom dem saknar skyddet av den omgivande konan. Lägg gärna en droppe eller två e-juice eller glycerol på dina extra förångare och förvara dem i plast för att hålla dem fuktiga
under tiden de inte används.

5) Låt den färdiga e-cigaretten ligga i några minuter för att förångaren ska hinna bli lite fuktig innan första blosset (du kan även lägga en droppe vätska direkt på förångaren).

6) Nu kan du ta ett bloss! Observera att en ny el-cigg behöver ibland ”rökas in” för bästa smak. Nya förångare har en primer från fabriken för att inte torka ut, som kan ge dålig smak i början. Denna bränns bort av sig själv med användning men om du tycker att den smakar för illa kan du blåsa hårt genom förångarens gängade ända för att få bort så mycket primer som möjligt, och återfukta med någon droppe eller två e-juice direkt på förångaren. Det sistnämnda hjälper även till att dölja primerns smak.


NÅGRA TIPS VID ANVÄNDNING AV ELEKTRONISK CIGARETT

En elektronisk cigarett är inte exakt lik en vanlig cigarett, för bästa effekt bör du göra mindre justeringar i din rökning. Bästa ånga och smak får du med utdragna, kontrollerade bloss.

Dra inte för hårda bloss! Detta kan resultera i att e-juice följer med in i tankens rökkanaler, detta märker du med ett sörplande ljud (eller än värre med e-juice i munnen). Om detta händer kan du med hjälp av t.ex. en rund tandpetare avlägsna munstyckets främre del, blås ur luftkanalerna och torka ur med en papperstuss. Undvik även korta, snabba bloss som kan orsaka dålig ”rök”utveckling och sk ”varmrökning”, då det börjar smaka bränt.

…utdragna, kontrollerade bloss…

Håll ner knappen någon sekund innan du tar ett bloss för bästa resultat. Knappen ska vara intryckt under hela blosset (som bör vara ca 4-6 sekunder), släpp knappen när blosset är klart.

Smakar den torrt eller bränt, droppa en droppe e-juice direkt i förångaren, eller lossa tanken lite och sätt tillbaka det alternativt vrid den ett varv, för att fukta förångaren.

Tänk på hur du bär din e-cigarett: Knappen på ett manuellt batteri kan aktiveras om den är i på-läge och du bär den ovarsamt i fickan, och förånga vätska och dra ner batteriet i onödan. Upp-och-ner kan vätska rinna ner i munstycket. Bästa läge när den inte används är horisontelt (däremot kan man med fördel under själva röktillfället hålla elciggen vertikalt emellan bloss, för bättre återfuktning av förångaren).

Nya batterier behöver ofta "jobba upp sig" dvs driftstiden blir bättre efter några omgånger laddning/urladdning.

Skruva gärna isär din el-cigg och ta ur tanken när den inte kommer att användes ett tag.TA HAND OM DIN E-CIGARETT

Både batteri, förångare och tank på din el-cigarett är förbrukningsdelar och kommer att behöva bytas ut allt eftersom. För att förlänga deras livslängd rekommenderar vi följande:

Allmänt: Håll batterier fulladdade. Växla gärna ofta mellan dina förångare så att de får ”vilodagar”, då varar de längre. Regelbundet/varje el. varannan dag: Rengör anslutningsdelar mellan batteri och förångare med ett rent papper. Ta bort tanken och blås ut förångaren samt bränn försiktigt bort lite rester genom att hålla ner knappen på manuellt batteri i några sekunder, i omgånger för att undvika att den överhettar (det går alldeles utmärkt att ta några bloss direkt från förångaren under tiden!)

- Fyll inte för mycket e-juice i din förångare så det rinner ner på batteriet, som då tar in fukt.
- Undvik slag och stötar på batteriet.
- Varje gång du laddar batteriet, torka noga av kontaktytan som fäster mot förångaren/laddaren.
- Skruva inte på förångaren stenhårt, då trycker du successivt ner kontaktytan på batteriet.
- Byt din brännare i tid. 

Tankar: kan plockas isär för rengöring. Ta bort gummi- el plasthylsan precis som vid påfyllning, samt munstyckets främre delar (1st alt 2st beroende på sort) med hjälp av en rund tandpetare, pekpinne eller dyl. Spola rent, och lägg delarna på ett papper för att torka eller blås dem torra.
- Vi rekommenderar inte att brännare / coil ska sköljas av eller komma i kontakt med vatten eftersom det kan skada brännaren - Brännare är förbrukningsvara och den byts ut vid behov

FELSÖKNING ELCIGG eGo-T / eGo-C

- Dåligt ” drag”

• Smutsig förångare. Bränn bort lite rester (kortsiktigt) eller byt till annan förångare och gör rent.
• För trångt i rökkanalen – vidga hålet med hjälp av synål, ståltråd eller dyl.

- Svagt batteri

• Batteri avstängt
• Knappen ej intryckt under hela blosset
• Du tar för snabba eller för korta bloss – anpassa din teknik
• Torr förångare pga att den t.ex. legat ett tag, eller har man blossat för fort/kraftigt.
   Åtgärd: vrid på tanken ett par gånger alt. droppa en droppe e-juice direkt i förångare.
• Förångare ej ordentligt fastskruvad
• Dålig kontakt pga smuts – torka rent anslutningsdelar batteri & förångare
• Förbrukad förångare. Köp en ny.
• Vid nyköp – ev. defekt förångare, prova båda förångare i ditt startpaket, vid skillnad kontakta oss.

- Smakar bränt eller dåligt

 Smutsig förångare
• Torr förångare pga att den t.ex. legat ett tag eller efter rengöring
• Åtgård: återfukta förångaren med ett par droppar e-juice eller byt förångare

För det första är det viktigt att du låter e-juicen tränga in i förbrännaren i vätskebehållaren, innan du börjar använda den. Om detta inte görs tillräckligt kan du E-cigarett smaka bränt. Här är en guide för hur du bör göra när du får din E-cigarett:

Skruva av munstycket OBS: Va försiktig, gör man detta för våldsamt, knäcker man munstycksdelen.
Håll vätskebehållaren nästan horisontellt och fyll e-juice i behållaren. Se till att det inte kommer ner i det lilla hålet som finns i mitten.
Skruva munstycksdelen på igen. OBS: Var försiktigt när du gör det.
Låt vätskebehållaren stå och dra i ca 5-10 minuter, så förbrännaren får chans att suga upp e-juicen.
Sätt vätskebehållaren på ditt batteri och börja ånga med korta sug, just för att få igång förbrännaren.
Du ökar levnadstiden på vätskebehållaren genom att inte hålla ner knappen för länge vid användning. Ett gott råd är att trycka knappen i max 6 sekunder åt gången. Följer du detta råd hindrar du att din E-cigarett blir varm. Skulle det ske att din E-cigarett blir för varm, bör du pausa med att ånga i 2-3 minuter. Ångar du riktigt mycket? Då kan det vara en bra idé med 2 E-cigaretter eller en kraftigare vätskebehållare.

Om du har haft din vätskebehållare länge och det är dags att byta ut dina förbrännare/coils, så hittar du dem under ”brännare” på vår hemsida. Vi rekommenderar att man bytar vätskebehållare var 2-3 vecka, beroende på användning. Dock kan det räcka med att byta sina coils, om man har en vätskebehållare som tillåter att göra det.

- Lampan på batteriet blinkar under tiden du vejpar

• Blinkar batteriet direkt när du börjar ta ett bloss, så är det i behöv av laddning
• Börjar den blinka under tiden du drar så är det batteriets överhettningsskydd, som aktiveras vid för långa bloss

- Laddaren lyser grönt när man sätter ett batteri på laddning som man uppfattat som urladdat

• Batteri är i ”av” läge. Tryck ner knappen 5 ggr inom 2 sekunder.
• Batteri ej ordentligt fastskruvat i laddaren – kontrollera att lampan på USB laddaren ändras från
grönt till rött för att visa att laddning har påbörjats.
• Laddaren sitter inte ordentligt i vägguttaget – kontrollera att lampan på batteriet blinkar för att visa
att laddning har påbörjats. Laddaren passar inte vissa djupa vägguttag, välj ett annat uttag isf.
• Eventuellt dålig laddare eller dåligt batteri – kontakta oss!

- E-juice rinner ur tanken för fort/Sörplande ljud/e-juice i munnen

• Knappen ej intryckt under hela blosset (e-juice förångas ej)
• Gummihylsan ej ordentligt fastsatt
• Dålig/sliten tank. Byt ut.
• Svagt batteri. Blås ut alt. gör rent munstycket och byt batteri.
• Du tar för kraftiga/ för långa bloss eller omedvetet biter ihop munstycket. Anpassa din teknik.


Tänk på miljön!

Det är viktigt att man källsorterar sina förbrukade delar! Exempelvis bör du slänga eGo/510 batterier etc. i batterinsamlingen,
förångare/cartomizers/förbrännare i skrotmetall.