T3S Förångare
Passande brännare

Brännare till T3S 25:-